Posted on December 28, 2019

עדשות משרדיות

עדשות משרדיות משמשות לעבודה משרדית –לטווח עבודה שבין 40 ס”מ ועד 2 מטר ובכך היא מאפשרת לעבוד בצורה קלה עם חומר קריאה שמוחזק ביד או על השולחן, הרמת המבט למחשב וכן אפשרות לראות את האדם היושב מולך ללא מאמץ מיוחד וללא הצורך בהסרת המשקפיים כשעוברים מהקריאה למחשב.
מטרת עדשות אלו היא: להפחית את ההתעסקות המיותרת עם המשקפיים ולהפחית עייפות מיותרת.
מראה העדשה כלפי חוץ חלקה לגמרי – כמו עדשה רגילה וכן ניתן לקבל אותה עם ציפוי מיוחד נגד קרינת האור הכחול הנפלט מהמסכים והמזיק לעיניים.
את עדשות ה OFFICE ניתן להזמין מכל חברות העדשות בטווחי מחירים שונים תלוי ברוחב התעלה.

Written by
megamliel-solutions